Прагови корони

Методите за препарация (изпиляване) на зъбни пънчета за обвивни корони са най-общо два вида - прагови и безпрагови. През последните години все повече се налагат праговите препарации поради многбройните предимства, които са налице при тях. Според едно изказване на професор Тодор Пеев от Факултета по Дентална Медицина - гр. София, в далечната 2001 година, безпраговите корони са неудачни, тъй като безгранична може да бъде само глупостта. До голяма степен това твърдение отговаря на истината. Исторически не е известно кои методи на препарация са били въведени първоначално в практиката - още от времето на Амброаз Паре и Пиер Фошар денталните лекари са изпилявали зъби с или без праг. В днешно време праговата препарация се налага все повече в практиката, но има и доста колеги, които продължават да изпиляват зъбите без праг.

Безпрагова корона

Корона със скосен праг

Препарация с хоризонтален правоъгълен праг

Препарация със заоблен праг