Директни реставрации

Директните реставрации са зъбни възстановявания, които се изработват от зъболекаря директно в устната кухина - затова и се наричат директни. По това те се отличават от индиректните реставрации, които пък се изработват от зъботехник върху гипсов или друг вид модел. В последните години сред съсловието на денталните лекари се оформи течение в силна подкрепа на директните реставрации навсякъде, където това е възможно, дори и на невъзможни места. За успешни композитни реставрации са ключови качествените материали и артистичните възможности на денталния лекар.Изграждането на зъбите се изучава във факултетите по дентална медицина,но за да се реализира прочетеното е необходим опит на клинициста и съвсем не на последно място-усет за красота,пропорционалност и естетика.

На снимката се виждат обтурации,пломби които подлежат на смяна - на двата горни централни резеца. На левия резец реставрацията е в лошо състояние, с маргинално оцветяване, променен цвят и отчупени ръбове. Датира от около 12 години. На десния централен резец е налице възстановяване с малко по-тъмен цвят, при което липсва маргинално оцветяване, има обаче леко отчупен ръб вдясно. Пациентката пожела да се подмени и това възстановяване, което датира от около 18 месеца. На горния страничен резец вдясно е налице директна реставрация, която е в добро състояние и датира от 24 месеца. В литературата се срещат различни становища относно това колко точно би трябвало да е трайността на едно директно композитно възстановяване. Има и доста крайни становища - според тях на всеки пет години задължително трябва всички директни възстановявания да се подменят; според други, които се застъпват от повечето автори, едно директно възстановяване трябва да се подменя от зъболекаря само при наличие на показания за това - маргинално оцветяване, промяна в цвета, развитие на вторичен кариес, отчупване на ръбовете или недобре оформени контури на възстановяването. В световен мащаб вече има натрупан огромен практически опит - композитни възстановявания се изработват от над повече от 40 години, като се срещат и такива, които дори и след такъв период от време са в отлично състояние.

Запазете си час за безплатна консултация и преглед на телефон 032 642056

Вход във форума за пациенти    Адрес на нашата практика    www.ralev-dental.com    www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg

Можете да задавате въпроси и на електронна поща ralev@dentist.bg, consult@ralev-dental.bg, lazarevski@ralev-dental.bg

Старите възстановявания са отстранени и кариесът е почистен. Необходимо е кариозната маса да се почисти радикално, тъй като при недобро почистване е възможен рецидив на заболяването. В областта на зъбния емайл това става когато оцветеният емайл се почисти до бяло; в областта на дентина е възможно да има радикално почистване дори и при наличието на оцветяване - просмукани пигменти в дентиновите каналчета, които пигменти произхождат от храни, кафе, кола, червено вино и т.н. Деминерализираният дентин е оцветен белезникаво и също не е необходимо да се изрязва - отстранява се само некротичният дентин и инфектираният дентин. При оставяне на некротичен дентин или кариозна маса няма как да подейства свързващата система - нито един бондинг агент не осъществява надеждна връзка с разпаднати материи.

Д-р Лазаревски    Екип от млади зъболекари    www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.ralev.bg    Кариес    Д-р Салиф Ариф

Зъбите са изолирани с кофердам

www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.eu    Кариес    Метални корони    Блендкорони

Ецване на зъбната повърхност - повече информация за ецването прочетете тук...

Нанасяне на композитния обтуровъчен материал

Започва се с нанасянето на първия слой емайлов пласт-композитния материал е с ниска течливот и висока прозрачност,за да се улесни анатомичния моделаж на зъбите.Следва нанасяне на дентиновата маса,при която физическите качества са в обратна зависимост-висока течливост и не така прозрачни.

Избелване на зъби    Кариес

Допълнително оформяне на композита,изграждане на апроксималната страна на зъба.От изключително значение е тя да бъде адекватно изработена,т.е. да се осигури плътен контакт със съседния зъб.

Кариес

Окончателно оформеното възстановяване. Една от важните стъпки е контурирането, финирането и полирането. Това удължава трайността на конструкцията.Добре полираният композит не задържа плака и е много по-малко вероятно да развие вторичен кариес.  Има различни видове композити и се използват различни техники за полирането им-с диамантени импрегнирани гуми, последвани от полираща паста с алуминиев оксид при полиране на нанофилни и микрохибридни композити. Когато се полират микрофилни композитни материали, трябва да се използват алуминиево-оксидни полирни гуми, следвани от алуминиево- оксидна полираща паста.Обстойното и цялостно финиране и полиране изискват използване на сетове от финиращи борери, дискове и ленти,полиращи пасти, прилагани в определена последователност.

Схема на кариозния дентин при разрушаване на зъба от кариес. С цифрата 1 е означена същинската кариозна маса - тя се състои от разпаднати белтъчни материи, микроорганизми, хранителни остатъци, киселини, получени от метаболизма на микроорганизмите и т.н. С цифрата 2 е означен инфектираният дентин - при него дентиновите каналчета са изпълнени с микроорганизми и некротични материи, поради което този дентин задължително трябва да бъде почистен. Със спирали, звездички и многоъгълници са означени различните микроорганизми, които причиняват кариеса - те са много видове, тъй като устната кухина на човека е богата на множество микроби. Клинично такъв дентин се усеща като разпаднат с върха на сондата, който потъва в дълбочина при сондиране. Много автори обвиняват тези микроорганизми за основен причинител на вторичния кариес. С цифрата 3 се означава деминерализираният дентин - при него каналчетата са разширени поради действието на киселините, които се получават при метаболизма на микроорганизмите. Такъв дентин може да се остави при подготовката на зъба за възстановяване. При покриване на деминерализирания дентин с подложка той се изолира, а много подложки излъчват флуор, който възстановява минерализацията на дентина. С цифрата 4 се означава т.нар. склеротичен дентин - при него каналчетата са стеснени поради това че организмът се стреми да ограничи дефекта и отлага вторичен (според много автори - третичен) дентин около стените на каналчетата. Такъв дентин се получава при бавно протичане на кариеса, докато при по-бързо протичане (остър кариес) се получава деминерализация и разширени каналчета. Склеротичният дентин представлява добра бариера срещу различни увреждащи фактори по отношение на зъбната пулпа - киселини, термични дразнители, токсични комоненти на някои по-стари обтуровъчни материали и т.н. Поради това склеротичният дентин също не е необходимо да се почиства при реставрацията на зъба. С цифрата 5 на горната схема е означен нормалният дентин, какъвто не се намира в съседство с кариозния дефект.

Директни възстановявания на странични зъби - поготовка на зъбите за възстановяване

www.dentalimplants.bg    Блендкорони    Метални корони

Окончателно оформени зъби - няма достатъчно изразен оклузален релеф, тъй като антагонистите са с абразирана повърхност

www.ralev-dental.bg    www.omegadentagroup.com

Директни възстановявания на горни фронтални зъби - начална ситуация-фрактурирани ръбове,кариозни оцветявания.

www.maxillofacial.bg    www.oralsurgery.bg

Кариозната маса е почистена - виждат се обширни дефекти

www.caries.bg    www.endodontia.bg    www.parodont.bg    www.ralev-dental.bg

Изолация на оперативното поле с кофердам

Зъбите са ецвани и е нанесена свързващата система - бонд

Реставрациите са завършени. Поради продължителния престой в суха среда зъбите изсъхват и придобиват тебеширенобял цвят - това се дължи на дехидратацията на зъбната повърхност. Материалът изглежда с по-различен цвят и опалесценция

Тебеширенобели петна в резултат на дехидратация.