Горночелюстен синус

Чуждо тяло в горночелюстния синус

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg

Отстраняване на чуждото тяло

Чуждото тяло е извадено от синуса